Skoči na vsebino

Vodstvo

 

UPRAVNI ODBOR GZ JESENICE

Predsednik: Marjan Dobnikar
Podpredsednik: Drago Perc
Tajnik: Natalija Drobič
Komisija za članice: Andreja Šebat
Komisija za mladino, namestnica predsednika: Saša Kejžar
Komisija za veterane: Jože Ravnik
Poveljnik GZ: Robert Prešeren
Podpoveljnik, namestnik poveljnika: Robert Kejžar
Podpoveljnik: Peter Lužnik
HRUŠICA: Janez Marinčič - predsednik, Peter Popovič - poveljnik
PLANINA POD GOLICO: Andraž Smolej - predsednik, Janez Trpin - poveljnik
JESENICE: Drago Perc - predsednik, Robert Presterel - poveljnik
JAVORNIŠKI ROVT: Marko Zupančič - predsednik, Dušan Klinar - poveljnik
KOROŠKA BELA: Jana Erzar Medič - predsednica, Klemen Trček - poveljnik
BLEJSKA DOBRAVA: Brita Sodja - predsednica, Klemen Šebat - poveljnik
ZABREZNICA: Sašo Pintar - poveljnik, Nino Rejc - namestnik poveljnika
SMOKUČ: Leopold Legat - poveljnik, Bogo Legat - namestnik poveljnika

 

POVELJSTVO GZ JESENICE

Poveljnik: Robert Prešeren
Podpoveljnik, namestnik poveljnika: Robert Kejžar
Podpoveljnik: Peter Lužnik
Pomočnik za tekmovanja: Marko Zupančič
Pomočnik za IDA: Slavko Vavtar
Pomočnik nevarne snovi: Milan Dubravac
Pomočnika za tehniko: Peter Zupan, Jurij Jeršin
Pomočnika za izobraževanje: Klemen Trček, Jaka Štravs
Poveljniki PGD: Peter Popovič, Robert Presterel, Janez Trpin, Dušan Klinar, Klemen Trček, Nino Rejc, Klemen Šebat, Bogoslav Legat
Poveljnik GARS: Matjaž Korbar

 

NADZORNI ODBOR

 Predsednik: Zvone Bulovec
Član: Marija Zupančič
 Član: Katarina Ažman

 

ARBITRAŽNA KOMISIJA

  Milan Dubravac
  Boštjan Trampuš
  Boris Koselj

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

 Predsednik: Edi Vengar
 Član: Janez Marinčič
 Član: Stane Bokša

 

KOMISIJA ZA SODELOVANJE S STUJINO IN STROKOVNE ZADEVE

  Brita Sodja
  Simona Štravs
  Robert Prešeren

 

ČLAN PLENUMA / DELEGAT KONGRESA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

  Peter Lužnik
AdaptiveThemes