Skoči na vsebino

29. srečanje članic prostovoljnih gasilskih društev Gorenjske

12. maj 2015 - Peter

Datum: 
sobota, 30. maj 2015 - 16:00
Lokacija: 
parcela KK Stol na Breznici

Organizatorja srečanja sta PGD Zabreznica in GZ Jesenice. 29. srečanje članic prostovoljnih gasilskih društev Gorenjske se organizira v sklopu 120-letnice PGD Zabreznica.

Namen srečanja je predvsem druženje in navezava stikov. Srečanje se bo začelo z vajo raznoterosti za 5 članic in nadaljevalo z vajo s staro motorno brizgalno za 5 članic.

TEKMOVALNI DEL

1. VAJA RAZNOTEROSTI ZA 5 ČLANIC

Tekmovalna enota je sestavljena iz 5 članic oz. tekmovalk. Pred startom tekmovalke ŽREBAJO, na kateri tekmovalni progi bodo nastopile. TEKMOVALKE MORAJO POZNATI VSE NALOGE! Članice z zdravstvenimi težavami bodo lahko tekmovale na progi za vezanje vozlov. V ekipi je lahko samo ena članica z zdravstvenimi težavami.

1.1 proga: SPAJANJE B IN C-CEVI S TROJAKOM
Tekmovalka vzame trojak, ga odloži med kolobarje cevi in prične spajati cevi na ustrezne spojke na trojaku. Ko opravi nalogo, nadaljuje pot čez ciljno črto.

Ocenjevanje:
Tlačne B in C-cevi niso pripete na pravi izliv na trojaku. 5 točk
Nezapeta spojka – za vsak primer. 5 točk

1.2 proga: VEZANJE VOZLOV
Tekmovalka odide proti ciljni črti, kjer je stoji stojalo z vrvjo dolgo 3 m, premera 8 mm s katero tekmovalka izdela vozel. Vrste vozlov so jamborski vozel, tesarski vozel in tkalski vozel. Vozel mora biti obvezno narejen na stojalu. Pred startom sodnik postavi tablo z risbo enega od prej naštetih vozlov. Ko opravi nalogo nadaljuje pot čez ciljno črto.

Ocenjevanje:
Nepravilna navezava vozla. 5 točk
Tekmovalka vozla ni navezala. 10 točk

1.3 proga: NAVEZAVA SEKIRICE
Tekmovalka odide do mesta navezovanja in naveže sekirico za dvig v višje nadstropje. Mala sekirica se naveže z vezalno vrvjo, ki mora viseti na stojalu. Ko opravi nalogo, nadaljuje pot čez ciljno črto.

Ocenjevanje:
Nepravilna navezava orodja. 5 točk
Tekmovalka orodja ni navezala. 10 točk

4. proga: METANJE VRVI
Tekmovalka vzame torbico z vrvjo in gre do črte, ter vrže torbico v krog, premera 1 meter. Črta je zarisana 5 metrov od sredine kroga. Med metanjem vrvi mora v eni roki držati začetek vrvi. Ko opravi nalogo, nadaljuje pot čez ciljno črto.
Ni kazenskih točk, če:
torbica prvo pade v krog in se nato odbije in pade izven kroga in
se torbica dotika kroga.

Ocenjevanje:
Tekmovalka je pri metanju vrvi s stopalom prestopila črto. 5 točk
Torbica je padla izven kroga. 5 točk
Tekmovalka med metanjem vrvi spusti/vrže začetek vrvi proti krogu. 5 točk

1.5 proga: GAŠENJE Z VEDROVKO
Tekmovalka vzame vedro in odide do vedrovke, vodo zlije v vedrovko, odvije cev in prične brizgati vodo v tarčo. Ko tarčo zruši, nadaljuje pot čez ciljno črto. Vedrovka bo z gumijasto cevjo. Za vsako tekmovalko bo voda že v cevi. Tarča je prazna pločevinka od barve ali plastenka z vodo.

Ocenjevanje:
Tekmovalka je pri gašenju z vedrovko prestopila ognjeno črto
s stopalom. 5 točk
Tekmovalka ni zrušila tarče z vodo, ki jo je imela na razpolago. 10 točk
Metanje oziroma prevrnjeno vedro. 5 točk

K naštetim točkam se prištejejo še točke:
Čas za izvedbo vaje 1 sekunda je 1 točka
Prehiter start – tekmovalka je startala pred znakom (prvič opomin)
– za vsako tekmovalko . 3 točke
Govorjenje – za vsako tekmovalko. 5 točk
Tekmovalka je opravila delo druge. 10 točk

Vaja se prične na povelje sodnika. Ko tekmovalka opravi svoje delo, nadaljuje pot čez ciljno črto. Vaja je končana, ko zadnja tekmovalka pride čez ciljno črto

2. VAJA S STARO MOTORNO BRIZGALNO

Tekmovalna enota je sestavljena iz 5 članic oz. tekmovalk. Ekipa je postavljena za brizgalno na startni črti v eni vrsti, kjer je prvi vodja ekipe. Na tekmovalnem prostoru je ročna brizgalna z že razpeto C-tlačno cevjo z ročnikom, tako da voda ostane v njej. Tarča z odprtino je od stojala, ki pomeni ognjeno črto, oddaljena 5 m.
Na povelje glavnega sodnika pristopijo štiri gasilke k brizgalni in se pripravijo za pogon. Tekmovalke se ne smejo dotakniti ročaja brizgalne, dokler se tekmovalka pri ročniku ne reče ''VODA''. Vodja ekipe steče do ognjene črte, kjer je gasilska cev z ročnikom. Prime za ročnik in da povelje ''VODA'' ter usmeri curek v odprtino tarče. Na povelje vodje ekipe ''VODA'' začnejo gasilke poganjati brizgalno. Ko preteče od žvižga 30 sekund, se loputa na tarči zapre in s tem je vaja končana. Meri se višina vode v zbirni posodi.

Ocenjevanje:
Tekmovalka starta pred žvižgom (vsak primer). 3 točk
Govorjenje med vajo (vsak primer). 5 točk
Prestop ognjene črte pri gašenju. 5 točk
Izdaja povelja ''VODA'', pred prijemom ročnika. 5 točk
Ni povelja ''VODA'' 10 točk
Tekmovalka se je prekmalu dotaknila ročaja brizgalne 10 točk
Višina vode, ki je pritekla v zbirno posodo skozi odprtino na tarči. 1 cm = 1 točka

3. TEORETIČNI DEL
Pred praktičnem delom vsaka ekipa opravi teoretični del. Vprašanja bodo izbirnega tipa – vse tekmovalke odgovarjajo na eni testni poli.

Teme po priloženem gradivu:
- Zgodovina Zabreznice in PGD Zabreznica – priloga št. 2
- vprašanja od 102 do 152 za tekmovanje Matevža Haceta

Ocenjevanje:
Napačen odgovor – za vsak primer. 1 točka

Od 1000 možnih točk se odštevajo napake pri delu in čas izvedbe vaje. Dodatnih točk na leta ni. Tekmovanje je organizirano na eni progi z eno sodniško ekipo. Merjenje bo elektronsko na stotinko natančno, zato mora vsaka tekmovalka prečkati ciljno črto. Čas se ustavi, ko zadnja tekmovalka prečka ciljno črto. Orodje za tekmovanje priskrbi organizator.

Za prva tri osvojena mesta se podelijo pokali. Zmagovalna ekipa dobi prehodni pokal. V primeru, da več ekip doseže isti rezultat, se upošteva hitrejši čas izvedbe vaje raznoterosti.

Na tekmovanju smejo nastopiti tekmovalke rojene leta 1999 in starejše. PGD-ji naj pripeljejo na srečanje vse članice, tudi rezervne članice.
Tekmovalna ekipa mora imeti gasilske članske izkaznice ali osebne izkaznice (osebni dokument s sliko). Članice morajo biti oblečene v delovno uniformo, klasične ali športne čevlje, obvezna je kapa.

Vrstni red za tekmovalne ekipe bo izžreban in poslan po e-naslovih zvez in predsednicam Komisije za članice po zvezah nekaj dni pred tekmovanjem.

Prevoz organizirajo društva sama.

Rok prijav za tekmovalne ekipe je srede, 20. maja 2015 na matično gasilsko zvezo. Gasilske zveze pa naj prijavljene ekipe prijavijo na Gasilsko zvezo Gorenjske, Bleiweisova 34, 4000 Kranj do petka, 22. maja 2015, prek e-naslova: gz.gorenjske@gmail.com ali osebno v pisarni GZ MO Kranj.

Vsako prostovoljno gasilsko društvo lahko prijavi neomejeno število ekip. Stroški se obračunajo na število udeleženih ekip.

Vsaka gasilska zveza naj prijavi poimensko DVA sodnika iz GZ, z njegovim soglasjem in prijavo pošlje na Gasilsko zvezo Gorenjske najkasneje do petka, 22. maja 2015. Zbor za sodnike bo ob 15. uri na tekmovalnem prostoru pred šotorom v Zabreznici. V kolikor se sodnik tekmovanja ne bo mogel udeležiti, prosimo, da to sporočite Manci Ahačič.

Organizator prosi, če ekipe, ki se bodo prijavile in zaradi kakršnegakoli razloga ne bodo mogle nastopiti, to sporočijo Manci Ahačič na gsm: 041 751 813. Želeli bi, da tekmovanje poteka po načrtu in se ekip, ki jih ne bo, ne čaka.

Prosimo PGD, da napišete svoje elektronske naslove, kamor bomo lahko posredovali vrstni red tekmovalnih enot.

Po tekmovanju bo možna vožnja z lojternikom po okoliških vaseh.

Srečanje bo organizator popestril z živo glasbo z ansamblom NAVIHANKE.

Z gasilskim pozdravom,

NA POMOČ!

Predsednica Komisije za članice GZG: Predsednik GZG:
Manca Ahačič, VGČ Jože Derlink, VGČ II. st.

PrilogaVelikost
razpis_gorenjske__zabreznica_2015.doc1.36 MB
AdaptiveThemes