Skoči na vsebino

Zbor delegatov 2013

9. marec 2013 - Peter

Datum: 
petek, 15. marec 2013 - 19:00
Lokacija: 
GARS Jesenice

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem poslovnika občnega zbora
3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
4. Poročila
5. Razprava na poročila in sprejem poročil
6. Pozdravi gostov
7. Razrešnica organov gasilske zveze
8. Volitve organov gasilske zveze
9. Izvolitev delegata za kongres in Plenum GZS
10. Program dela in finančni plan za leto 2013
11. Sprejem pravilnikov za delo GZ Jesenice
12. Podelitev priznanj in napredovanj
13. Zaključek občnega zbora

Udeležba za gasilce v gasilskih uniformah!

Delegate društev prosimo, da pooblastila oddajo pri vhodu.

VABLJENI!

Predsednik GZ:
Marjan Dobnikar

AdaptiveThemes