Skoči na vsebino

Zbor delegatov

14. marec 2012 - Peter

Datum: 
petek, 16. marec 2012 - 19:00
Lokacija: 
GARS Jesenice

Na podlagi 6. člena Statuta Gasilske zveze Jesenice sklicuje predsedstvo Gasilske zveze Jesenice redni letni zbor delegatov, ki bo v petek, 16. marca ob 19. uri v sejni dvorani GARS Jesenice.

Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem poslovnika zbora delegatov
3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora delegatov
4. Poročila
5. Razprava na poročila in sprejem poročil
6. Pozdravi gostov
7. Sprejem novega statuta GZ Jesenice
8. Program dela in finančni plan za leto 2012
9. Podelitev priznanj in napredovanj
10. Zaključek zbora delegatov

Udeležba za gasilce v gasilskih uniformah!

Delegate društev prosimo, da pooblastila oddajo pri vhodu.

VABLJENI!

AdaptiveThemes