Skoči na vsebino

Zbor mladine GZ jesenice

26. februar 2012 - Peter

Datum: 
sreda, 29. februar 2012 - 17:00
Lokacija: 
GARS Jesenice

Na podlagi 10. člena Pravil delovanja Mladinske komisije GZ Jesenice sklicujem

12. ZBOR MLADINE GZ JESENICE

v SREDO, 29. februarja 2012 ob 17. uri, v sejni dvorani GARS Jesenice, C. železarjev 35, Jesenice

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev ostalih organov občnega zbora
4. Poročila predsednikov MK PGD
5. Poročilo predsednika MK GZ Jesenice
6. Poročilo verifikacijske komisije
7. Razprava na poročila in sprejem poročil
8. Program dela MK GZ Jesenice za leto 2012
9. Določitev delegatov za občni zbor GZ Jesenice (2 delegata)
10. Zaključek zbora

Udeležba v gasilskih delovnih oblekah!

Zbora mladinske komisije Gasilske zveze Jesenice se udeležijo predsednik in štirje člani mladinske komisije iz vsakega PGD.
Delegati prinesite s seboj pisno poročilo in program dela mladinske komisije vašega PGD, ki je bil posredovan na občnem zboru vašega PGD.

Predsednica MK GZ Jesenice:
Jana ERZAR MEDIĆ l.r.

AdaptiveThemes